ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลเว็บไซต์
php, MySQL, Delphi, Yii2, WordPress, Linux, Network

mr.Wichai Piewngean

ทักษะผู้พัฒนา

Web Design
80%
Delphi
65%
MySQL
85%
Network
60%
Linux
70%